Amiya
Amiya


Japanese Name: Amia

Maximum Size: 114 cm
Average Size: 90 cm

Location: Remote Island      (View Map)

Bait  Use Large Hooks
Worm Earthworm
Sashi Maggot
Fish Fingerling
Flies
May Fly (wet) May Fly (wet)
Kadisu (wet) Caddis (wet)
Diputera (wet) Midge (wet)
Stone Fly (wet) Stone Fly (wet)
Lures
Spinner Bait Spinner Bait
Minnow Minnow
Jig Jig
Worm Worm
Back