Alowana
Alowana


Japanese Name: Arowana

Maximum Size: 122 cm
Average Size: 100 cm

Location: Remote Island      (View Map)

Bait  Use Large Hooks
Worm Earthworm
Fish Fingerling
Flies
May Fly (wet) May Fly (wet)
Caddis (wet) Caddis (wet)
Stone Fly (wet) Stone Fly (wet)
Lures
Spinner Bait Spinner Bait
Minnow Minnow
Popper Popper
Vibration Vibration
Crank Bait Crank Bait
Back