Landlock Salmon
Landlock Salmon


Japanese Name: Himemasu

Maximum Size: 57 cm
Average Size: 45 cm

Location: The Summit      (View Map)

Bait  Use Medium Hooks
Worm Earthworm
Sashi Maggot
Fish Fingerling
Frog Frog
Flies
Kadisu (wet) Caddis (wet)
Kadisu (dry) Caddis (dry)
Stone Fly (wet) Stone Fly (wet)
Lures
Spinner Spinner Bait
Minnow Minnow
Popper Popper
Vibration Vibration
Jig Jig
Worm Worm
Frog Frog
Back