Amago Salmon
Amago Salmon


Japanese Name: Sashikimas

Maximum Size: 48 cm
Average Size: 40 cm

Location: The Stream     (View Map)


Bait  Use Medium Hooks
Worm Earthworm
Beetle Insect
Cricket May Fly Larva
Fish Fingerling
Flies
May Fly (wet) May Fly (wet)
May Fly (dry) May Fly (dry)
Kadisu (wet) Caddis (wet)
Kadisu (dry) Caddis (dry)
Diputera (wet) Midge (wet)
Stone Fly (wet) Stone Fly (wet)
Lures
Spinner Spinner Bait
Minnow Minnow
Worm Worm
Back