Darter
Darter


Japanese Name: Donko

Maximum Size: 22 cm
Average Size: 16 cm

Location: The Summit      (View Map)

Bait  Use Small Hooks
Worm Earthworm
Fish Fingerling
Flies
May Fly (wet) May Fly (wet)
Kadisu (wet) Caddis (wet)
Diputera (wet) Midge (wet)
Stone Fly (wet) Stone Fly (wet)
Lures
Spinner Spinner Bait
Jig Jig
Worm Worm


Back